En bin ik yn de hichten fan de sinnen,
Dan flammet yn myn sieledjipten
Ut geastesfjoerwrâlden wei
It godlik wierheidswurd:
Sykje yn geastesgrûnen eanjend
Dyn sibskip mei de geast te finen.

13

Trettjinde wike
30 juny - 6 july

Und bin ich in den Sinneshöhen,
So flammt in meinen Seelentiefen
Aus Geistes Feuerwelten
Der Götter Wahrheitswort:
In Geistesgründen suche ahnend
Dich geistverwandt zu finden.

13

Dreizehnte Woche
30. Juni - 6. Juli

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail