Ik fiel it wêzen fan myn wêzen:
Sa sprekt in inerlik fielen,
Dat yn de sinne ferljochte wrâld
Him mei streamen fan ljocht ferienet;
It wol it tinken
Ta klearens waarmte skinke
En minske en wrâld
Yn ienheid fêst ferbine.

4

Fjirde wike
28 april - 4 maaie

Ich fühle Wesen meines Wesens:
So spricht Empfindung,
Die in der sonnerhellten Welt
Mit Lichtesfluten sich vereint;
Sie will dem Denken
Zur Klarheit Wärme schenken
Und Mensch und Welt
In Einheit fest verbinden.

4

Vierte Woche
28. April - 4. Mai

delen op Facebookdelen via LinkedIndelen via Twitterdelen op Google+doorsturen per mail