Ferjittend de eigenheid fan myn wollen
Follet de waarmte fan de wrâld, simmertyngjend,
My mei geast en sielewêzen;
Yn ‘t ljocht my te ferliezen
Hjit my it geastesskôgjen,
En krêftich tynget my myn eanjen:
Ferlies dysels, om dy te finen.

9

Njoggende wike
2 - 8 juny

Vergessend meine Willenseigenheit,
Erfüllet Weltenwärme sommerkündend
Mir Geist und Seelenwesen;
Im Licht mich zu verlieren
Gebietet mir das Geistesschauen,
Und kraftvoll kündet Ahnung mir:
Verliere dich, um dich zu finden.

9

Neunte Woche
2. - 8. Juni

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail